Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 111/2017/TT-BTC
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Thông tư 111/2017/TT-BTC về mức thu, quản lý, sử dụng phí công chứng

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 20/10/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/11/2017
  Vui lòng đợi