Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2.969 kết quả chứa từ khóa: 110/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 110/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
02

Thông báo 110/TB-VPCP năm 2018 Kết luận của Phó Thủ tướng về thực hiện "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
03

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển hợp tác xã tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2017
04

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"

Lĩnh vực: Chính sách; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2016
05

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2015
06

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 04/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2010
07

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
08

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” và “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
09

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
10

Thông báo 23/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
11

Thông báo 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2008 và thực hiện biện pháp kiềm chế lạm phát

Lĩnh vực: Chính sách; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
12

Thông báo 218/TB-VPCP về công tác tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2021

Lĩnh vực: Xây dựng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
13

Thông báo 304/TB-VPCP kết luận Thủ tướng tại Hội nghị với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
14

Thông báo 271/TB-VPCP kết luận tại Hội nghị với lãnh đạo vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
15

Thông báo 25/TB-VPCP 2020 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2019 Tập đoàn điện lực

Lĩnh vực: Hành chính; Điện lực Tải về
Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
16

Thông báo 379/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2019
17

Thông báo 338/TB-VPCP 2019 kết luận về Chính phủ điện tử của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
18

Thông báo 324/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý II, phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2017

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
19

Thông báo 138/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2017
20

Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị về Chỉ số Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
Vui lòng đợi