Tra cứu văn bản

3.006 kết quả chứa từ khóa: 110/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
2941

Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
2942

Thông báo 20/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2943

Thông báo 15/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi giao ban trực tuyến chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
2944

Thông báo 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
2945

Thông báo 12/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến của Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 của ngành Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
2946

Thông báo 08/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Hành chính Tải về
2947

Thông báo 09/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc hoàn thiện dự thảo đề án: "Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Hành chính Tải về
2948

Thông báo 02/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến khảo sát vùng kinh tế ven biển Móng Cái - Hải Hà - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2949

Thông báo 351/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2950

Thông báo 349/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
2951

Thông báo 346/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2952

Thông báo 333/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về tình hình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trong thời gian vừa qua và định hướng cho thời gian tới

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
2953

Thông báo 322/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp làm việc với Bộ Công Thương ngày 20/11/2008

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
2954

Thông báo 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
2955

Thông báo 311/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
2956

Thông báo 296/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan về nhận định tình hình, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và một số công việc cần triển khai trong thời gian tới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
2957

Thông báo 295/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về Đề án cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện có tỷ lệ nghèo cao đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2958

Thông báo 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
2959

Thông báo 276/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuẩn bị Đề án hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
2960

Thông báo 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI (Phiên họp thứ ba)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về