Tra cứu văn bản

2.989 kết quả chứa từ khóa: 110/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

___________
Số: 110/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
02

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

-------
Số: 110/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển hợp tác xã tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

-------
Số: 110/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"

-------
Số: 110/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung

--------
Số: 110/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm

---------------------
Số: 110/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
07

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Số: 110/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Xây dựng, Chính sách Tải về
08
09

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
10

Thông báo 23/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ:
1. Về 10 nội dung Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại các Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2007 và số 110/TB-VPCP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ: yêu cầu Thành phố và các Bộ liên quan khẩn trương thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:
a) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Thành phố và các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2009 Đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
11

Thông báo 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2008 và thực hiện biện pháp kiềm chế lạm phát

Ngoài ra, các địa phương chủ động sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương để xử lý.
- Về các đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo Thông báo số 103/TB-VPCP ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ và đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: thực hiện theo Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
12

Thông báo 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2021

_________
Số: 218/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Thông báo 304/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long

_____________
Số: 304/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Thông báo 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên

- Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐTCP, các Vụ, Cục: CN, NN, KTTH, KGVX,
TKBT, TH, QHQT, KSTT, HCQT2;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (2b)vmd
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

___________
Số: 25/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
16

Thông báo 379/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Để khắc phục những bất cập nêu trên, cần thiết phải điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 theo Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2013 và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 13 tháng 3 năm 2018; số 226/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2018; số 328/TB-VPCP ngày 30 tháng 8 năm 2018; văn bản số 4770/VPCP-CN ngày 22 tháng 5 năm 2018 để xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 90/BC-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2018; số 2302/UBND-KT ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Thông báo 338/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương

-----------
Số: 338/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Thông báo 324/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý II, phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2017

-------
Số: 324/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
19

Thông báo 138/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

-------
Số: 138/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị về Chỉ số Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc

-------
Số: 82/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về