Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
72 kết quả chứa từ khóa: 11/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Cà Mau sửa Quy định về kinh phí hỗ trợ và tái định cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
02

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
03

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa đổi chính sách khuyến khích xã hội hóa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
04

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Long An sửa Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
05

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Tuyên Quang số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
06

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp sửa Quy định về bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
07

Quyết định 2385/2017/QĐ-UBND Thanh Hóa về GCN đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
08

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Phú Thọ điều chỉnh Quy định bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
09

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Trà Vinh Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2022
10

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) và cấp phép xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
11

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
12

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long Định mức chi đặc thù với Đội tuyên truyền lưu động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
13

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Cà Mau bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
14

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Quảng Bình hệ số điều chỉnh giá đất 2017 Quảng Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
15

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
16

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
17

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Hà Nội Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2017
18

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc sửa Quy định về nhân viên thú y cấp xã

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
19

Quyết định 702/2017/QĐ-UBND Hải Phòng bãi bỏ Quyết định 2157/2013/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
20

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND HCM quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
Vui lòng đợi