Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
77 kết quả chứa từ khóa: 11/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
02

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND Bến Tre sửa đổi, bổ sung Quyết định 30/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
03

Thông tư 11/2015/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2015
04

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Trà Vinh bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Trà Vinh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
05

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế Phụ Iục IV - Bảng giá động vật rừng ban hành kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
06

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
07

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/06/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định 36/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2015
08

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Đồng Nai bổ sung Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
09

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
10

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Thái Nguyên sửa Quy chế tham mưu quản lý hoạt động tôn giáo

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
11

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Kon Tum sửa đổi giá tối thiểu tính thuế tài nguyên lâm sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
12

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Phú Thọ sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
13

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Hà Giang sửa đổi Phụ lục số 02 quy đổi tỷ lệ khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
14

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Tuyên Quang về sửa đổi, bổ sung thủ tục xét tặng cờ thi đua

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 01/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
15

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy trình thẩm định cấp GCN kinh doanh trò chơi điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
16

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm; Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
17

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Bình Định phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
18

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
19

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 12/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2015
20

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Bạc Liêu cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
Vui lòng đợi