Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 1081/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công điện 1081/CĐ-TTg 2021 về phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
02

Quyết định 1081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư cho Dự án "Hiệu quả lưới điện truyền tải" (TEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
03

Quyết định 1081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2011
04

Công văn 1081/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2007
05

Quyết định 1081/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tư vấn của Hội Cơ khí Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
06

Công văn 1081/TTg-CN 2018 bổ sung các tuyến quốc lộ vào quy hoạch phát triển GTVT đường bộ

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 20/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
07

Công văn 1081/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch các mỏ khoảng sản làm xi măng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2013
08

Quyết định 1081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
Vui lòng đợi