Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
36 kết quả chứa từ khóa: 108/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 108/2017/-CP về quản lý phân bón

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
02

Nghị định 84/2019/-CP quy định về quản lý phân bón

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
03

Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
04

Thông tư 14/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
05

Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
06

Nghị định 55/2018/-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
07

Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
08

Quyết định 2347/QĐ-UBND Hà Nội năm 2018 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
09

Quyết định 4046/QĐ-UBND HCM 2018 Danh mục thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở NN&PTNT

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
10

Quyết định 1151/QĐ-BNN-VP 2019 thủ tục hành chính giải quyết qua bưu điện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2019
11

Quyết định 700/QĐ-BNN-VP thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
12

Quyết định 4441/QĐ-BNN-BVTV 2017 công bố TTHC mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
13

Quyết định 758/QĐ-UBND Hà Nội 2019 về thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
14

Quyết định 72/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ Quyết định 03 về mô hình trình diễn phân bón

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
15

Quyết định 2790/QĐ-BNN-VP 2019 thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
16

Quyết định 1484/QĐ-UBND Lâm Đồng 2019 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2022
17

Quyết định 500/QĐ-BNN-PC 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
18

Quyết định 590/QĐ-BCT Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực thuộc quản lý của Bộ Công Thương từ 2017 – 2018

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
19

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC 2018 Thuế, phí, lệ phí trong trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/07/2018
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
20

Quyết định 1254/QĐ-TTg 2018 duyệt Kế hoạch thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
Vui lòng đợi