Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 1078/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1078/QĐ-TTg 2020 công nhận Thành phố Long Xuyên là đô thị loại I

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
02

Quyết định 1078/QĐ-TTg 2017 Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
03

Quyết định 1078/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đối với ông Phạm Thanh Bình

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2010
04

Quyết định 1078/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
05

Quyết định 1078/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
Vui lòng đợi