Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 1076/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1076/QĐ-TTg công nhận huyện Thanh Miện đạt chuẩn nông thôn mới 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
02

Quyết định 1076/QĐ-TTg 2016 về phát triển giáo dục thể chất trường học giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
03

Quyết định 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 14/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
04

Quyết định 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2007
05

Công văn 1076/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2007
06

Quyết định 1076/QĐ-TTg 2018 giao bổ sung dự toán Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
Vui lòng đợi