Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 1075/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1075/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Chính sách; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
02

Quyết định 1075/QĐ-TTg 2016 sửa đổi về thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
03

Quyết định 1075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2012
04

Công văn 1075/TTg-CN 2019 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo Quốc lộ 25

Lĩnh vực: Chính sách; Giao thông Tải về
Ban hành: 23/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
05

Quyết định 1075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2015
Vui lòng đợi