Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 1071/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1071/QĐ-TTg thay đổi Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
02

Quyết định 1071/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh địa bàn và kết quả Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu về phòng chống sốt rét tài trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2015
03

Quyết định 1071/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Công tác tài chính quy mô nhỏ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2012
04

Quyết định 1071/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2010
05

Quyết định 1071/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2014 cho tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2014
Vui lòng đợi