Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
37 kết quả chứa từ khóa: 107/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 107/2017/-CP sửa đổi hướng dẫn Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
02

Thông tư 31/2018/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hợp tác xã giải thể, phá sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
03

Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Chương trình xây dựng nông thôn mới 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2019
04

Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT về chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
05

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
06

Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
07

Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 03/2014 về đăng ký hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
08

Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
09

Quyết định 124/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
10

Văn bản hợp nhất 906/VBHN-BKHĐT 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/02/2019
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
11

Quyết định 4104/QĐ-UBND Bình Định 2018 danh mục TTHC của Sở KHĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
12

Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND Cao Bằng mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
13

Quyết định 167/QĐ-TTg nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả 2021-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
14

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND Cà Mau sửa đổi Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 23/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
15

Quyết định 1498/QĐ-UBND Hà Giang 2018 về thủ tục hành chính của Ngành Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
16

Quyết định 2254/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 16/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
17

Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT về Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2021
18

Quyết định 579/QĐ-UBND Hà Nội 2019 kế hoạch thực hiện Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2019
19

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
20

Quyết định 1804/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
Vui lòng đợi