Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
8 kết quả chứa từ khóa: 1068/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công điện 1068/CĐ-TTg tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
02

Quyết định 1068/QĐ-TTg 2019 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
03

Công điện 1068/CĐ-TTg 2018 ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
04

Công văn 1068/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam - Ai-xơ-len

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2010
05

Quyết định 1068/QĐ-TTg 2018 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
06

Quyết định 1068/QĐ-TTg 2017 bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
07

Quyết định 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2015
08

Quyết định 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2011
Vui lòng đợi