Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 1067/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1067/QĐ-TTg 2017 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Giao thông Tải về
Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
02

Công văn 1067/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xây dựng Tải về
Ban hành: 03/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2007
03

Quyết định 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2015
04

Quyết định 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2011
05

Quyết định 1067/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 25/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
Vui lòng đợi