Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
10 kết quả chứa từ khóa: 1063/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công điện 1063/CĐ-TTg 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
02

Quyết định 1063/QĐ-TTg Hội đồng xét tặng Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước về KHCN đợt 6

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
03

Quyết định 1063/QĐ-TTg 2019 công nhận 17 xã An toàn khu tại tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
04

Quyết định 1063/QĐ-TTg 2016 về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
05

Quyết định 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 02/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2014
06

Quyết định 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2013
07

Quyết định 1063/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Nghiên cứu Ấn độ và Tây Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2011
08

Công điện 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thị trường

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2008
09

Công văn 1063/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Ốt-xtrây-lia cho Dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế" thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2014
10

Quyết định 1063/QĐ-TTg 2018 phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
Vui lòng đợi