Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1061/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1061/QĐ-TTg 2016 về xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
02

Quyết định 1061/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
03

Quyết định 1061/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế" do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2013
04

Quyết định 1061/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2012
Vui lòng đợi