Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
30 kết quả chứa từ khóa: 106/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 106/2017/-CP sửa hướng dẫn Luật Phòng chống tác hại thuốc lá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
02

Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các Nghị định về kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
03

Thông tư 28/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
04

Thông tư 53/2020/TT-BCT hướng dẫn Nghị định kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
05

Nghị định 08/2018/-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Công Thương quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
06

Thông tư 23/2021/TT-BTC sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
07

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT 2021 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
08

Quyết định 3100/QĐ-UBND Hà Nội 2020 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
09

Quyết định 1902/QĐ-UBND 2020 Hà Nội công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
10

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BCT 2020 hợp nhất Nghị định kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
11

Quyết định 269/QĐ-UBND Kon Tum 2019 thủ tục hành chính sửa đổi ngành Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
12

Quyết định 38/QĐ-UBND Kon Tum 2018 thủ tục hành chính sửa đổi ngành Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
13

Quyết định 4658/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
14

Quyết định 4705/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
15

Quyết định 1039/QĐ-UBND thủ tục hành chính của Sở Công Thương Sơn La

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
16

Quyết định 1000/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Công Thương Sơn La

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
17

Quyết định 549/QĐ-UBND An Giang 2021 Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
18

Quyết định 281/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 17/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
19

Quyết định 20/2018/QĐ-TTg tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu; thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
20

Quyết định 590/QĐ-BCT Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực thuộc quản lý của Bộ Công Thương từ 2017 – 2018

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
Vui lòng đợi