Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 1059/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1059/QĐ-UBND Khánh Hòa 2022 Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
02

Quyết định 1059/QĐ-UBND Hà Nội 2019 về tuyển dụng công chức cấp xã

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2019
03

Quyết định 1059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức giao ban tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2012
04

Quyết định 1059/QĐ-UBND Hà Nội 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực điện, quản lý chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính; Điện lực Tải về
Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
05

Quyết định 1059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
Vui lòng đợi