Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1057/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1057/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2014
02

Quyết định 1057/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
03

Quyết định 1057/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học đã nẵng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
04

Quyết định 1057/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng cờ thi đua của Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2013
Vui lòng đợi