Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 1056/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1056/QĐ-TTg nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
02

Công điện 1056/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
03

Quyết định 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Hàng hải thành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2013
04

Quyết định 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
05

Quyết định 1056/QĐ-TTg 2016 bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2016
06

Quyết định 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Chuẩn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2014
Vui lòng đợi