Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1054/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1054/QĐ-TTg thành viên Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
02

Quyết định 1054/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2014
03

Quyết định 1054/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2010
04

Quyết định 1054/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2013
Vui lòng đợi