Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1053/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công điện 1053/CĐ-TTg bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong diễn biến mới dịch COVID

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Y tế-Sức khỏe; Giao thông; COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
02

Quyết định 1053/QĐ-TTg 2020 thành lập Đoàn kiểm tra, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức; Chính sách Tải về
Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
03

Quyết định 1053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2014
Vui lòng đợi