Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1052/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1052/QĐ-TTg 2018 phân bổ vốn sự nghiệp 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
02

Quyết định 1052/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2014
Vui lòng đợi