Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 105/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 105/QĐ-UBDT 2017 Tổ soạn thảo Quyết định thay thế 18/2011/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
02

Quyết định 105/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung đề án các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 43, 115, 96 của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2014
Vui lòng đợi