Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
47 kết quả chứa từ khóa: 105/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 105/2017/-CP về kinh doanh rượu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
02

Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
03

Nghị định 17/2020/-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
04

Thông tư 22/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất rượu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
05

Nghị định 54/2019/-CP về điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường

Lĩnh vực: Đầu tư; Thương mại-Quảng cáo; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
06

Thông tư 23/2021/TT-BTC sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
07

Quyết định 1902/QĐ-UBND 2020 Hà Nội công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
08

Quyết định 570/QĐ-UBND Kon Tum 2017 thủ tục hành chính mới ngành Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
09

Quyết định 1746/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực lao động Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
10

Quyết định 4705/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
11

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BCT 2020 hợp nhất Nghị định về kinh doanh rượu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
12

Quyết định 1254/QĐ-TTg 2018 duyệt Kế hoạch thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
13

Quyết định 4658/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
14

Quyết định 396A/QĐ-BCT 2020 danh mục chế độ báo cáo định kỳ Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
15

Kế hoạch 2078/KH-BCĐTƯATTP 2021 bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
16

Kế hoạch 1993/KH-BCĐTƯATTP bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
17

Quyết định 1039/QĐ-UBND thủ tục hành chính của Sở Công Thương Sơn La

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
18

Quyết định 1408/QĐ-BCT 2018 phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC do Bộ Công Thương quản lý

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
19

Quyết định 820/QÐ-BVHTTDL thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của Bộ VHTTDL

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
20

Kế hoạch 252/KH-UBND Hà Nội 2019 đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 12/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
Vui lòng đợi