Tra cứu văn bản

2.990 kết quả chứa từ khóa: 105/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông báo 276/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
22

Thông báo 523/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
23

Thông báo 406/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Viện Y học biển, Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
24

Thông báo 314/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19/CP của Chính phủ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
25

Thông báo 189/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
26

Thông báo 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
27

Thông báo 111/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiển kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 5 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
28

Thông báo 279/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 4 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
29

Thông báo 22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
30

Thông báo 234/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 2 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
31

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết năm 2012 và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
32

Thông báo 05/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
33

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 09/08/2011

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
34

Thông báo 229/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết một năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
35

Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch bảo đảm cung ứng xăng dầu năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
36

Thông báo 275/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
37

Công văn 400/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế và việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
38

Thông báo 302/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
39

Thông báo 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
40

Thông báo 245/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về