Tra cứu văn bản

2.987 kết quả chứa từ khóa: 105/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh Tây Ninh

Lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27 tháng 4 năm 2021, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 540, 541 ngày 23 tháng 4 năm 2021, số 570 ngày 02 tháng 5 năm 2021 và các Thông báo số 81/TB-VPCP, số 82/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2021, số 89/TB-VPCP ngày 01 tháng 5 năm 2021. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ: lãnh đạo tỉnh chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; kiên quyết không để dịch xâm nhập và lây lan trên diện rộng.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
02

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

-------
Số: 105/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

-------
Số: 105/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

-------
Số: 105/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
05

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tình hình tiêu thụ gà Bắc Giang tại Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tình hình phát triển chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

-------------------
Số: 105/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về các hoạt động kỷ niệm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012" ngày 15/03/2012

---------------
Số: 105/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
07

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân thanh toán quốc tế và phát triển thị trường chứng khoán

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Số: 105/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, Chứng khoán Tải về
08

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Số: 105/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
09

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
10

Thông báo 105/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
11

Thông báo 292/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

b) Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cơ quan thường trực đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tập trung triển khai các nội dung nhiệm vụ Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban chỉ đạo 1899 theo Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ. Việc thực hiện công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
12

Thông báo 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 02 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép

Trong thời gian tới, các bộ, ngành chức năng và các địa phương đặc biệt là các tỉnh trọng điểm phía Bắc tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nội dung của Đề án, hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao (Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2013, số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013, công văn số 510/VPCP-KGVX và số 511/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 01 năm 2013, số 9382/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 11 năm 2012, số 8635/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ). Đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Thông báo 548/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

-------
Số: 548/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
14

Thông báo 305/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

---------------
Số: 305/TB-VPCP
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
15

Thông báo 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

_______
Số: 281/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Công nghiệp, Giao thông, COVID-19 Tải về
16

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trrực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

____________
Số: 272/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, COVID-19 Tải về
17

Thông báo 307/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư

_________
Số: 307/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
18

Thông báo 298/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét kiến nghị của Tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18 tháng 7 năm 2020.
6. Về kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Tỉnh chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ và nguồn ngân sách địa phương để chi trả kịp thời cho các đối tượng đúng chế độ, thời gian quy định; trường hợp cần bổ sung kinh phí, Tỉnh tổng hợp số thực chi, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Thông báo 277/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và một số kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới

________
Số: 277/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Thông báo 273/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư

________
Số: 273/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về