Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 1049/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2014
02

Quyết định 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2012
Vui lòng đợi