Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
20 kết quả chứa từ khóa: 104/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 104/2017/-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
02

Nghị định 65/2019/-CP sửa đổi Nghị định 104 xử phạt hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
03

Nghị định 03/2022/-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
04

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế xử lý vi phạm về đê điều tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
05

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND Quảng Trị quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2019
06

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Bạc Liêu Quy chế phối hợp trong phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
07

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND Quy chế phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
08

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Hà Nội phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
09

Quyết định 126/QĐ-TTg triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
10

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy chế quản lý nguồn vốn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
11

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Điện Biên quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
12

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND Hòa Bình về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
13

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND TP.HCM Quy định công tác phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
14

Quyết định 4789/QĐ-BNN-TCTL 2021 Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
15

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
16

Quyết định 5104/QĐ-BNN-PC 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2020
17

Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC 2019 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
18

Quyết định 2624/QĐ-BNN-PC 2020 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
19

Quyết định 469/QĐ-BNN-PC 2019 hệ thống hóa văn bản lĩnh vực nông nghiệp hết 31/12/2018

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2019
20

Quyết định 500/QĐ-BNN-PC 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
Vui lòng đợi