Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 1030/UBDT-CSDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1030/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về địa bàn áp dụng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
Vui lòng đợi