Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 1030/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1030/QĐ-TTg 2019 Quy hoạch các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2019
02

Quyết định 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2016
03

Quyết định 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển nguồn nhân lực Ốt-xtrây-lia - Việt Nam" do Chính phủ Ốt-xtrây-lia tài trợ

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
04

Quyết định 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025"

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2009
Vui lòng đợi