Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 1024/Q��-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1024/QĐ-BTP 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
02

Quyết định 1024/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy cơ quan Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
03

Quyết định 1024/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công công tác các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2013

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2013
Vui lòng đợi