Tra cứu văn bản

2.991 kết quả chứa từ khóa: 102/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông báo 232/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
22

Thông báo 508/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
23

Thông báo 216/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
24

Thông báo 45/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
25

Thông báo 32/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
26

Thông báo 53/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp của thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
27

Thông báo 329/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án điện tại Trung tâm Điện lực Thái Bình

Lĩnh vực: Chính sách, Điện lực Tải về
28

Thông báo 203/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
29

Thông báo 120/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
30

Thông báo 319/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
31

Thông báo 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
32

Thông báo 170/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
33

Thông báo 72/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
34

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết năm 2012 và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
35

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
36

Thông báo 04/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
37

Thông báo 130/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
38

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
39

Thông báo 11/2007/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng, Chính sách Tải về
40

Thông báo 302/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ sáu Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về