Tra cứu văn bản

2.991 kết quả chứa từ khóa: 102/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới phía Tây Nam và cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

________
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
02

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

-------------
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
03

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội" tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

-------
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
04

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc

-------
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tin học hóa trong bảo hiểm y tế

-------
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
06

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Công ty Điện tử Samsung Việt Nam

-----------------
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
07

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

--------------
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Lĩnh vực: Hàng hải, Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La

--------------------
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
09

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
10

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Số: 102/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp

THÔNG BÁO
CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 102/TB-VPCP NGÀY 20 THÁNG 6
NĂM 2002 VỀ Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG
PHẠM GIA KHIÊM TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VỀ NUÔI CON NUÔI

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp khẩn về công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu bay MH 370 của Malaysia mất tích

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
14

Thông báo 205/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 102/TB-VPCP

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
15

Thông báo 04/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và xã hội và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 301/TB-VPCP ngày 24 tháng 9 năm 2009,số 102/TB-VPCP ngày 04 tháng 5 năm 2011; Công văn số 383/VPCP-ĐP ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
16

Thông báo 15/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác ngành Thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

________
Số: 15/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
17

Thông báo 382/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

- Tỉnh huy động Các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách để xây dựng 02 công trình giao thông liên xã.
8. Về hỗ trợ kinh phí cho 07 dự án bố trí dân cư vùng thiên tai lũ lụt tỉnh Gia Lai theo Thông báo kết luận số 474/TB-VPCP ngày 25 tháng 12 năm 2019. Cụ thể:
- Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai buôn H’Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa; quy mô 102 hộ với tổng kinh phí đầu tư 45 tỷ đồng.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Thông báo 213/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

-------
Số: 213/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019

-------
Số: 174/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
20

Thông báo 379/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

-------
Số: 379/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về