Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3.031 kết quả chứa từ khóa: 102/2018/NĐ-CP
01

Nghị định 102/2018/-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

02

Nghị định 73/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 05/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

03

Nghị định 72/2019/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 30/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

04

Nghị định 71/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 30/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

05

Nghị định 70/2019/-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 23/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2019

06

Nghị định 69/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về

Ban hành: 15/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

07

Nghị định 68/2019/-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về

Ban hành: 14/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

08

Nghị định 67/2019/-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 31/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

09

Nghị định 66/2019/-CP của Chính phủ về việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 29/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

10

Nghị định 65/2019/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

11

Nghị định 64/2019/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 16/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

12

Nghị định 62/2019/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

13

Nghị định 63/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Vi phạm hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

14

Nghị định 61/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

15

Nghị định 60/2019/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

16

Nghị định 58/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 01/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

17

Nghị định 59/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 01/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

18

Nghị định 57/2019/-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

19

Nghị định 56/2019/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

20

Nghị định 55/2019/-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

Vui lòng đợi
dma