Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
86 kết quả chứa từ khóa: 10/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 10/2017/NĐ-CP Quy chế quản lý tài chính của EVN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Điện lực Tải về
Ban hành: 09/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2017
02

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 Điều 6 Quy định quản lý Nhà nước về giá tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
03

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Bắc Ninh về bãi bỏ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
04

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND Bắc Kạn sửa Quy định theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
05

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Cà Mau sửa Quy định về kinh phí hỗ trợ và tái định cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
06

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Sơn La bãi bỏ Quyết định 23 về bán đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
07

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Long An sửa đổi quy định về kinh phí đưa người vào cơ sở cai nghiện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
08

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Phú Yên sửa đổi, bổ sung chức năng Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
09

Quyết định 73/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế mức bình quân diện tích đất sản xuất

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
10

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 3241 về xử lý tài sản vô chủ

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
11

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND HCM sửa Quyết định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
12

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa đổi chính sách hỗ trợ học nghề

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 14/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
13

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung một số nội dung vào Điều 10 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2017
14

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Quảng Trị Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
15

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
16

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 10/06/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách Nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
17

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Phú Thọ điều chỉnh Quy định bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
18

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
19

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
20

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Long An bãi bỏ Quyết định 10/2014 về chữ ký số

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2017
Vui lòng đợi