Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
91 kết quả chứa từ khóa: 10/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Hải Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
02

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Đắk Nông sửa đổi Quy định hướng dẫn chính sách thu hút bác sĩ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
03

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng bãi bỏ Điều 11 Quyết định 33 về xét công nhận sáng kiến

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
04

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
05

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/08/2015, Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/09/2015, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
06

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/08/2013, Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
07

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Cần Thơ sửa đổi quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
08

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Đồng Nai sửa đổi hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
09

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND về mức thu học phí tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2021
10

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ theo Quyết định 47/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2015
11

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2017
12

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 40/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2015
13

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Phú Thọ sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
14

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
15

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ cở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
16

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Phú Yên bổ sung cát nhiễm mặn vào Bảng giá tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
17

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy mô diện tích tối thiểu đối với Dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
18

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 26/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
19

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
20

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hoạt động lặn biển và thể thao giải trí trên biển tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
Vui lòng đợi