Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
68 kết quả chứa từ khóa: 09/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 09/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 05/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2015
02

Thông tư 09/2015/TT-BXD quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2016
03

Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 23/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
04

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND Hà Nội bãi bỏ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 13/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
05

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Nam Định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
06

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Hà Tĩnh hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
07

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Long An sửa đổi Quyết định 43/2015 ngày 08/9/2015

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2016
08

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường cây mía quy định tại Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
09

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
10

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định chi tiết thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
11

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Quảng Bình sửa chính sách bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
12

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/09/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
13

Quyết định 59/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh Quyết định 1882/QĐ-UBND ngày 01/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế khai thác và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
14

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc hủy bỏ khoản 3, khoản 4 điều 4 Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 20/09/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
15

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
16

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Tuyên Quang về sửa đổi, bổ sung thủ tục xét tặng cờ thi đua

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 01/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
17

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số loại tài sản, vật kiến trúc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
18

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/05/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
19

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
20

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
Vui lòng đợi