Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 09/2018/L-CTN
01

Lệnh 09/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đặc xá

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

Vui lòng đợi