Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
183 kết quả chứa từ khóa: 08/CT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 08/CT-BGTVT 2021 tăng cường vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời gian dịch Covid-19

Lĩnh vực: Giao thông; COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
02

Chỉ thị 08/CT-BGTVT về thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
03

Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 23/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2013
04

Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2008
05

Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
06

Chỉ thị 08/2007/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 02/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2007
07

Thông tư 08/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
08

Chỉ thị 05/CT-BGTVT tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
09

Chỉ thị 10/CT-BGTVT giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
10

Chỉ thị 02/CT-BGTVT về nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Lĩnh vực: Giao thông; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2016
11

Chỉ thị 02/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong Ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2014
12

Chỉ thị 16/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lĩnh vực: Giao thông; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2013
13

Chỉ thị 14/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
14

Chỉ thị 06/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2013
15

Thông tư 08/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
16

Thông tư 08/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
17

Chỉ thị 14/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2012
18

Chỉ thị 09/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường các giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 08/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2012
19

Thông tư 08/2020/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
20

Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
Vui lòng đợi