Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
76 kết quả chứa từ khóa: 08/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 08/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2015
02

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Hải Phòng sửa tiêu chuẩn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
03

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Sở Nội vụ Hải Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
04

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định về tiêu chí cánh đồng lớn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2019
05

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND An Giang sửa đổi Quy định ban hành kèm theo Quyết định 35/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
06

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Đồng Tháp về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
07

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Hải Phòng về điều chỉnh giá đất thuộc bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
08

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về diện tích tối thiểu tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
09

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND bãi bỏ sửa đổi diện tích tối thiểu tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2016
10

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Trà Vinh mức thu học phí cơ sở giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
11

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 40/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2015
12

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/08/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2015
13

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/08/2013 ngày 27/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
14

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 08/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
15

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 19/05/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2015
16

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc điều chỉnh Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
17

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2015
18

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2015
19

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
20

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
Vui lòng đợi