Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 07/2017/TT-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 07/2017/TT-BNV về tiền lương trong tổ chức cơ yếu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
Vui lòng đợi