Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 07/2017/TT-BNV
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Thông tư 07/2017/TT-BNV về tiền lương trong tổ chức cơ yếu

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
  Ban hành: 10/10/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 17/10/2017
  Vui lòng đợi