Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.289 kết quả chứa từ khóa: 07/2018/TT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
1281

Công văn 2018/BXD-KHTC 2018 triển khai Quyết định 162/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
1282

Thông tư hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ giao đất để xây dựng công trình thuỷ lợi

Ban hành: 13/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1283

Công văn 07/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về việc xác định loại hình của Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2011
1284

Công văn 07/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn vướng mắc trong việc quyết toán hợp đồng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2011
1285

Công văn 07/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
1286

Công văn 07/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
1287

Chỉ thị 07/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
1288

Chỉ thị 07/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2007
1289

Chỉ thị 07/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý kinh tế, tài chính và tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 28/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2006
Vui lòng đợi