Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.289 kết quả chứa từ khóa: 07/2018/TT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 07/2021/TT-BTP quy định ban hành thông cáo báo chí về VBQPPL do CP, TTCP ban hành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
42

Thông tư 07/2021/TT-TTCP thẩm quyền thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
43

Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
44

Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật phân cấp và đóng tàu cá dài từ 12 mét đến dưới 24 mét

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
45

Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
46

Thông tư 07/2021/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản của NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
47

Thông tư 07/2021/TT-BTC thời điểm nộp C/O trong Hiệp định EVFTA

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
48

Thông tư 07/2020/TT-BNNPTNT Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
49

Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT Quy chế trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
50

Thông tư 07/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 31/2015/TT-BCT quy tắc xuất xứ hàng hóa

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
51

Thông tư 07/2021/TT-BCA ban hành Nội quy cơ sở lưu trú

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
52

Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT tuyển sinh cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
53

Thông tư 07/2020/TT-BKHĐT công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
54

Thông tư 07/2020/TT-BTP chức năng, nhiệm vụ Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
55

Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH định mức đào tạo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
56

Thông tư 07/2020/TT-NHNN đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ in, đúc tiền

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
57

Thông tư 07/2020/TT-BTNMT chi tiết điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định 66/2019/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
58

Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
59

Thông tư 07/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT về nhân viên đường sắt

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Giao thông Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
60

Thông tư 07/2020/TT-BTTTT kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
Vui lòng đợi