Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.289 kết quả chứa từ khóa: 07/2018/TT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi Thông tư về quản lý, vận hành nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
22

Thông tư 11/2018/TT-BXD Quy chuẩn về Công trình tàu điện ngầm

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
23

Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
24

Thông tư 14/2018/TT-BXD phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
25

Thông tư 09/2018/TT-BXD kiểm định kỹ thuật an toàn với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
26

Thông tư 07/2017/TT-BXD định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2017
27

Thông tư 06/2018/TT-BXD ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
28

Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2018
29

Thông tư 02/2018/TT-BXD về bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình, chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
30

Thông tư 04/2018/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Lĩnh vực: Xây dựng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
31

Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong đầu tư xây dựng; kinh doanh bất động sản

Lĩnh vực: Xây dựng; Vi phạm hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2018
32

Thông tư 01/2018/TT-BXD về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
33

Thông tư 07/2016/TT-BXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2016
34

Thông tư 07/2021/TT-BCT bãi bỏ toàn bộ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
35

Thông tư 07/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
36

Thông tư 07/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số địa lý

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
37

Thông tư 07/2021/TT-BYT cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
38

Thông tư 07/2021/TT-BGTVT giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
39

Thông tư 07/2020/TT-BKHCN thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
40

Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người vui chơi dưới nước

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
Vui lòng đợi