Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.289 kết quả chứa từ khóa: 07/2018/TT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
02

Nghị định 07/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
03

Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
04

Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
05

Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
06

Thông tư 07/2018/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, kinh tế - xã hội phục vụ lập bản đồ tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
07

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
08

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và chính sách với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
09

Thông tư 07/2018/TT-BKHCN ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ đối với thiết bị điện gia dụng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
10

Thông tư 07/2018/TT-BNV quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
11

Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
12

Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt trong dệt may

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
13

Thông tư 07/2018/TT-BYT quy định chi tiết về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
14

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy tại Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
15

Thông tư 07/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
16

Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp nhân thân; nhận tiền, đồ vật của thân nhân

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 12/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
17

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
18

Thông tư 07/2018/TT-BVHTTDL cơ sở vật chất, trang thiết bị môn Khiêu vũ thể thao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
19

Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
20

Thông tư 12/2018/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật về Gara ôtô

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
Vui lòng đợi