Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
356 kết quả chứa từ khóa: 06/C��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Hậu Giang Quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
02

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Bắc Giang chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
03

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Đà Nẵng Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
04

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Tây Ninh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
05

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Bình Định Quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
06

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND An Giang phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
07

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Hà Giang sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
08

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Cần Thơ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
09

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
10

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Huế sửa đổi Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL vào CSDL về pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
11

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Bạc Liêu quy định cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác Sở TN&MT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
12

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND Hà Nội sửa đổi Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch Kiến trúc

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
13

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quy định quản lý xe thô sơ, xe gắn máy tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
14

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quy chế sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
15

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
16

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường Hải Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
17

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tốt tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
18

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quy định phân công quản lý xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
19

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND định mức sử dụng máy móc, thiết bị cơ quan của tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2021
20

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quảng Ninh khen thưởng phong trào Dân vận khéo

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
Vui lòng đợi