Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
71 kết quả chứa từ khóa: 06/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
02

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Yên Bái về điều chỉnh Đề án sắp xếp mạng lưới trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
03

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND Sơn La sửa đổi Quyết định 21 về phân cấp thẩm định Dự án

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
04

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Yên Bái về thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
05

Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi sửa tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc sở, ngành

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2017
06

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp 2017 sửa Quy định khuyến khích xã hội hóa giáo dục

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
07

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Hải Phòng giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng Phà Bính

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
08

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 14/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
09

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
10

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
11

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Quảng Trị phân cấp quản lý công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
12

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
13

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
14

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định một số nội dung trong công tác quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2017
15

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Bạc Liêu quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
16

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 27/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
17

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng chức năng, nhiệm vụ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
18

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Nam Định quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
19

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2017
20

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp về cấp GCN kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
Vui lòng đợi