Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.307 kết quả chứa từ khóa: 06/2018/TT-BXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
1301

Công văn 06/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc ngừng đăng ký đầu tư các dự án xi măng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2010
1302

Công văn 06/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2009
1303

Công văn 06/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2009
1304

Chỉ thị 06/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
1305

Chỉ thị 06/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong cán bộ, công nhân viên chức và lao động ngành Xây dựng

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2007
1306

Chỉ thị 06/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng" trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2006
1307

Chỉ thị 06/2002/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà chung cư cao tầng

Ban hành: 05/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
Vui lòng đợi